Rimi programėlės naudojimosi sąlygos

2015 m. spalio mėn.

I dalis
Paslaugos teikimo sąlygose vartojamos sąvokos

1. Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kita sąvokos reikšmė, ar kai pagal situaciją suprantama, kad sąvoka turi kitą reikšmę, šiose paslaugų teikimo sąlygose toliau nurodytos sąvokos vartojamos tokia reikšme:

1.1. „Rimi“ reiškia bendrovę „Rimi Eesti Food AS“, įmonės kodas10263574, adresas Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald 75308, Harjumaa, Estija, bendrovę „SIA Rimi Latvia“, įmonės kodas 40003053029, adresas Augusta Deglava gatvė 161, Ryga, Latvija ir  UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, adresas Kedrų g. 4, Vilnius, Lietuva.

1.2. Paslaugos teikimo sąlygos reiškia bendrovės „Rimi  Lietuva“ programėlės paslaugos teikimą (šį dokumentą).

1.3. Intelektinės nuosavybės teisės reiškia vieną ar visus iš toliau išvardytų: teises į visus išradimus (patentuojamus ar ne), verslo paslaptis, naudinguosius modelius, prekės ženklus, licencijas, formules, logotipus, domeno vardus, dizainą, pakavimą, technikas, metodus, procesus, autoriaus teises, teises į programinę įrangą, duomenis (nepaisant to, kas juos pateikia), duomenų rinkinius ir duomenų bazes, registruotas ar neregistruotas modelio (pavyzdžio) teises, įskaitant teisę jas taisyti ir perduoti bei bet kurias ar visas intelektines teises pagal bet kokią bet kurios pasaulio šalies jurisdikciją.

1.4.  „Rimi“ programėlė reiškia mobiliąją programėlę, kurią palaiko iOS, Android operacinės sistemos; jos internetinę versiją galima rasti  adresu https://app.rimi.lt

1.5. Naudotojas reiškia „Rimi“ programėlės naudotoją.

1.6. Paslauga reiškia elektroninę bendrovės „Rimi“ teikiamą paslaugą, apie kurią daugiau informacijos pateikta V dalyje.

1.7. Mano Rimi reiškia bendrovės „Rimi“ lojalumo programą, kurios tinklalapį Estijoje galima rasti adresu  www.rimi.ee/sinurimi, Latvijoje – www.rimi.lv/mans-rimi-lv, ir Lietuvoje –  www.rimi.lt/mano-rimi-lt.

1.8. Pagalbos kontaktai reiškia kontaktinius duomenis, norint gauti daugiau informacijos atitinkamoje šalyje:

Estijoje
6 056 333
info.ee@rimibaltic.com
Latvijoje
8000 0180
info.lv@rimibaltic.com
Lietuvoje
8 800 29 000
info.lt@rimibaltic.com

1.9. Lojalumo kortelė reiškia bendrovės „Rimi“ lojalumo programos kortelę.

1.10. Trečiosios šalys reiškia fizinius ar juridinius asmenis, kurie nėra bendrovė „Rimi“ ar Naudotojas.

2. Paslaugos teikimo sąlygose nenumatytos nuostatos aiškinamos, atsižvelgiant į atitinkamų reguliuojančių įstatymų nuostatas ir bendrovės „Rimi“ lojalumo programos „Mano Rimi“ sąlygas.

II dalis
Bendrosios nuostatos

3. Paslaugos teikimo sąlygose išdėstytos bendros „Rimi“ programėlės naudojimo nuostatos.

4. Naudotojas privalo būti ne jaunesnis nei 16 metų fizinis asmuo, kuris sutinka su šiomis Paslaugos teikimo sąlygomis, kurios leidžia Naudotojui naudotis Paslauga asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudodamasis „Rimi“ programėle, Naudotojas patvirtina, kad jis/ji sutinka su šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis. Bendrovė „Rimi“ besąlygiškai neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jeigu Naudotojas visiškai nesusipažino ar susipažino tik su dalimi Paslaugos teikimo sąlygų, nors turėjo galimybę išsamiai su jomis susipažinti.

5. Bendrovė „Rimi“ pasilieka teisę keisti Paslaugos teikimo sąlygas ir/arba panaikinti „Rimi“ programėlę. Apie tokius „Rimi“ programėlės pakeitimus bus pranešta, likus 10 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. Jeigu pasikeitus Paslaugos teikimo sąlygoms Naudotojas toliau naudojasi Paslauga, laikoma, kad jis sutinka su tokiais pakeitimais.

III dalis
„Rimi“ programėlė ir asmens duomenų tvarkymas

6. Paslauga naudotis galima anonimiškai arba per lojalumo kortelės paskyrą. Naudotojas gali susikurti lojalumo kortelės paskyrą, vadovaudamasis nurodymais, pateiktais tinklalapyje www.manorimi.lt.

7. Naudotojo asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu Naudotojas naudosis Paslauga per lojalumo kortelės paskyrą. Kad būtų tvarkomi Naudotojo asmens duomenys, turi būti gautas Naudotojo sutikimas ir jo sutikimas su lojalumo kortelės Naudotojams taikomomis sąlygomis. Bendrovės „Rimi“ lojalumo programos „Mano Rimi“ sąlygas galima rasti svetainėje www.manorimi.lt

8. Naudotojas atsako už visus per „Rimi“ programėlę, prisijungus per Naudotojo lojalumo kortelės paskyrą, atliktus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimu, naudotojo komentarais ir pan.).

9. Naudotojo asmens duomenims tvarkyti ir apsaugoti bendrovė „Rimi“ imsis organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neleistino duomenų sunaikinimo, keitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neleistino duomenų apdorojimo. Bendrovė „Rimi“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo principo ir neatskleisti Naudotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai nesusiję su bendrovės „Rimi“ teikiama Paslauga.

10. Su naudotoju susiję asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei būtina nustatytam duomenų naudojimo tikslui. Asmens duomenys, kurių nebereikia jų naudojimo tikslu, saugiai sunaikinami.

IV dalis
11. Kas yra slapukai ir kaip jie išsaugomi?

HTTP slapukas (arba tiesiog slapukas) yra tekstinis failas, išsaugomas Naudotojo kompiuterio naršyklėje.

Kai Naudotojas apsilanko interneto svetainėje, svetainė gali paprašyti Naudotojo naršyklės sutikimo išsaugoti tam tikrą informaciją slapuke. Kai Naudotojas ir vėl apsilanko toje pačioje interneto svetainėje, ji gali paprašyti informacijos, kuri anksčiau buvo išsaugota slapuke.

Daugiau informacijos apie slapukus apskritai galima rasti interneto svetainėje

12. Kokia informacija yra saugoma?

Kai Naudotojas apsilanko „Rimi“ nešiojamiems įrenginiams skirtos programėlės internetinėje versijoje, informacija apie Naudotoją yra išsaugoma naudojant slapukus. Išsaugoma tokia informacija:

Slapuko pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Baigia galioti Duomenys
is_new_user Nustatyti, ar naudotojas lankosi pirmą kartą Apsilankant interneto svetainėje Po 3 metų Taip / Ne
_instr_store Nustatyti, ar parduotuvės taisyklės buvo parodytos Apsilankant interneto svetainėje Po 365 dienų Taip / Ne
in_session Nustatyti, ar naudotojo duomenys išsaugomi sesijos metu Apsilankant interneto svetainėje Po 30 minučių Numeris
products_sort_order Nustatyti, pagal kokius kriterijus rūšiuoti prekes Rūšiuojant prekes Uždarius naršyklę Tekstiniai duomenys
products_sort_dir Nustatyti prekių rūšiavimo tendencijas Rūšiuojant prekes Uždarius naršyklę Tekstiniai duomenys
sort_by Nustatyti pirkinių sąrašo rūšiavimo tvarką Rūšiuojant pirkinių sąrašą Po 30 dienų Tekstiniai duomenys

Be to, mes naudojame „Google Analytics“.

13. Kaip naudojama ši informacija?

Ši informacija yra naudojama tik Paslaugai prižiūrėti ir teikti bei statistiniams duomenims rinkti. Pavyzdžiui, ši informacija gali būti naudojama siekiant tobulinti „Rimi“ nešiojamiems įrenginiams skirtos programėlės internetinę svetainę ir pasiūlymus.

Slapukuose saugoma informacija negali būti naudojama Naudotojo asmens tapatybei nustatyti. Slapukai neperduodami ir neparduodami trečiosioms šalims.

14. Atsisakymas naudoti slapukus

Naudotojas gali atsisakyti naudoti slapukus pakeičiant atitinkamus naršyklės nustatymus ir ištrinant išsaugotus slapukus.

Slapukai leidžia Naudotojui naudotis tam tikromis „Rimi“  tinklalapio funkcijomis, todėl rekomenduojama palikti slapukus įjungtus. Priešingu atveju, jei slapukai yra išjungti, tai gali reikšti, kad Naudotojui prieinamos funkcijos gali būti apribotos.

V dalis
„Rimi“ programėlės Paslauga

15. Per „Rimi“ programėlę teikiama Paslauga Naudotojams yra nemokama ir gali būti naudojama įvairiomis priemonėmis (tokiomis, kaip internetas, telefonas, planšetė ar kompiuteris), įskaitant bendrovės „Rimi“ ar trečiųjų šalių programinę įrangą.

16. Paslauga sukurta tam, kad leistų Naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, peržiūrėti bendrovės „Rimi“ parduotuvių vietas, prekių asortimentą, kurti ir dalytis pirkinių sąrašais, peržiūrėti ir įvertinti produktus ir receptus, peržiūrėti kitų žmonių rekomendacijas. Bendrovė „Rimi“ savo nuožiūra gali keisti paslaugos apimtį, iš anksto apie tai neįspėjusi. Paslauga sujungiama su bendrovės „Rimi“ lojalumo programa „Mano Rimi“.

16.1. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais „Rimi“ programėlėje pateikiama informacija apie alkoholinius gėrimus yra skirta asmenims nuo 18 metų, todėl minėtą informaciją Naudotojas turi teisę peržiūrėti, jeigu yra vyresnis nei 18 metų amžiaus. Naudotojas, peržiūrėdamas informaciją apie alkoholinius gėrimus, patvirtina, kad jam yra 18 metų ir prisiima už tai visišką atsakomybę.

17. Naudotojui neleidžiama netinkamai naudotis Paslauga bet kokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant: neleistina prieiga prie informacijos, prieiga prie informacijos, naudojantis nereglamentuotais ir/arba aiškiai neleistinais būdais.

VI dalis
Per Paslaugą teikiamos informacijos tikslumas

18. Per Paslaugą teikiama informacija periodiškai atnaujinama. Bendrovė „Rimi“ gali keisti, atnaujinti ar pašalinti per Paslaugą pateikiamą ar bet kokią kitą informaciją (įskaitant trečiųjų asmenų informaciją), iš anksto apie tai neįspėjusi. Bendrovė „Rimi“ neužtikrina, kad Paslauga bus nuolat prieinama ar, kad pateikiama informacija bus be klaidų.

19. Bendrovė „Rimi“ neprisiima atsakomybės už klaidas, nepateiktą ar pateiktą klaidingą informaciją. Bendrovė „Rimi“ nepatvirtins jokių su tokia informacija susijusių garantijų.

20. Prekių nuotraukos skirtos tik prekei pavaizduoti, o tikroji prekės išvaizda gali skirtis. „Rimi“  programėlėje nurodyta kaina gali skirtis nuo prekių kainos parduotuvėje, kuri yra galutinė. Visos kainos nurodytos su įskaičiuotu PVM. Prekės aprašymas gali skirtis nuo jos aprašymo ant pakuotės. Prieš naudojant bet kokį produktą, bendrovė „Rimi“ pataria perskaityti parduotuvėje ir ant pakuotės pateiktą informaciją.

21. Naudotojas gali pateikti tik tokią informaciją, kuri neprieštarauja įstatymams ir asmens teisėms. Bendrovė „Rimi“ savo nuožiūra gali šalinti, blokuoti ir/arba kontroliuoti Naudotojo pateikiamą informaciją apie paslaugą, jeigu bendrovė „Rimi“ nustato, kad tokia informacija yra įžeidžianti, klaidinanti, nenaudinga/nereikalinga, pažeidžianti etinius principus, įstatymus ar kieno nors teises. Bendrovė „Rimi“ turi teisę nebeleisti Naudotojui naudotis Paslauga dėl bet kokių priežasčių ir bet kuriuo metu.

22. Naudotojo pateikta informacija bus viešai prieinama kitiems „Rimi“ programėlės  Naudotojams.

23. Bendrovė „Rimi“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies ar Naudotojo pateiktos informacijos turinį ar už žalą, padarytą naudojantis ir pasikliaujant tokia informacija, už informacijos iškraipymą ar praradimą dėl techninių klaidų.

24. Bendrovė „Rimi“ neprisiima atsakomybės, jei Naudotojui nepavyksta (tinkamai) naudotis „Rimi“ programėle ar jos funkcijomis, ar už bet kokius susijusius nepatogumus/klaidas, kurie kyla dėl trečiųjų šalių veiksmų/neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant internetinio ryšio trikdžiais, klaidomis dėl Naudotojo prietaisų ir/arba programinės įrangos, duomenų grobimo ar nesaugaus naudojimosi prisijungimo duomenimis.

25. Naudotojas sutinka, kad bendrovė „Rimi“ neįsipareigoja saugoti, laikyti ar teikti Naudotojui bet kokios Naudotojo ar kitų pateiktos informacijos kopijų, išskyrus tą, kuri numatyta įstatymais.

VII dalis
Intelektinės nuosavybės teisės

26. Nuosavybės teisė ir visos teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusios su „Rimi“ programėlės, programinės įrangos, paslaugos ir trečiųjų šalių informacijos ar jos pakeitimų ar iš jos išvestos informacijos naudojimu, laikoma išskirtinai bendrovės „Rimi“ ir/arba jos licencijos davėjo nuosavybe.

27. „Rimi“ ir jos licencijos davėjo pavadinimai, logotipai ir visi su tuo susiję produktų ir paslaugų pavadinimai, modelių/pavyzdžių teisės ir prekės ženklai yra laikomi bendrovės „Rimi“ ir/arba jos licencijos davėjų nuosavybe. Visi kiti pavadinimai, logotipai ir visi su jais susiję produktų ir paslaugų pavadinimai modelių/pavyzdžių teisės ir prekių ženklai yra laikomi jų atitinkamų teisių turėtojų nuosavybe.

28. Pateikdamas informaciją per „Rimi“ programėlę (įskaitant, bet neapsiribojant komentarais, atsiliepimais, Naudotojas suteikia bendrovei „Rimi“ neišimtinę neribotą teisę naudoti minėtą informaciją, ją saugoti ar tobulinti paslaugą ar kitas bendrovės „Rimi“ veiklas be atskiro sutikimo, įspėjimo ir/arba kompensacijos naudotojui ar kitoms šalims.

VIII dalis
Baigiamosios nuostatos

30. Norėdamas susisiekti su bendrove „Rimi“ dėl „Rimi“ programėlės, Naudotojas gali naudotis pagalbos kontaktais.